Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι, μέσω του προγράμματος VOUCHER "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ", προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων και η απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

• Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εργάζονται στην επιχείρηση για 5 μήνες με μηδενικό εργοδοτικό κόστος

• Η επιχείρηση επιχορηγείται στην περίπτωση που προσλάβει τον καταρτιζόμενο, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης.

Συμμετοχή επιχειρήσεων

Μπορεί να συμμετάσχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (εκτός των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου για τις οποίες ισχύει άλλο πρόγραμμα) και να δεχθεί για πρακτική άσκηση ένα (1) άτομο εφόσον απασχολεί 0-4 εργαζόμενους, ενώ αν απασχολεί από 5 εργαζόμενους και πάνω, ο μέγιστος αριθμός ασκουμένων που δύναται να υποδεχθεί, μπορεί να είναι ίσος με το 30% του αριθμού των εργαζομένων της.

Στους καταρτιζόμενους παρέχεται από το Πρόγραμμα:

1.Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και επίδομα πρακτικής άσκησης.

2.Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος

3.Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302731 κα Έφη Κουτεντάκη από τις 08:00πμ έως 3:00 μ.μ. , [email protected] Web: www.katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes.