Απαντώντας στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει το «Καπετανάκειο», ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευματων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενημερώνει ότι: «αρμόδια για την σχολική στέγη, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες»

Πιο συγκεκριμένα, στο κέντρο του Ηρακλείου, βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει το «Καπετανάκειο», το πρώτο Γυμνάσιο στην Κρήτη, του οποίου συνέχεια αποτελούν το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο, που -ανάμεσα στα άλλα- αποτελεί και σύμβολο της πνευματικής ζωής του τόπου για πολλές δεκαετίες. Το 2008 διαπιστώθηκε ότι το κτίριο έχρηζε στατικής ενισχύσεως, προκειμένου να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς αντισεισμικής προστασίας για εκπαιδευτήρια.

Έπειτα από την εκπόνηση στατικής μελέτης και τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού, ξεκίνησαν, το 2010, οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση – Ανακατασκευή και στατική ενίσχυση στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο)».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης: «εκκρεμεί η έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση της στατικής ενίσχυσης η οποία βρίσκεται στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει και το 1ο Λύκειο, παραμένει «γιαπί» ενώ οι τοιχοποιίες έχουν καθαιρεθεί, ο οπλισμός και οι αναμονές είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες στην υγρασία και στην αλμύρα της θάλασσας χωρίς καμία αντιδιαβρωτική προστασία και τα θεμέλια και ο φέρων οργανισμός έχουν αποδυναμωθεί. Όλα αυτά συνηγορούν στην επικινδυνότητα του και στον μεγάλο κίνδυνο κατάρρευσης σε περίπτωση έντονου σεισμού».

Όπως αναφέρει ο Υπουργός στην έγγραφη απάντησή του «η εποπτεία της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά στο κατασκευαστικό έργο και ιδίως τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής».