Την ερχόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 & ώρα 11:00 – 12:30 στην Αίθουσα Συγκλήτου στο Κτήριο Πρυτανείας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρύτανη Β. Διγαλάκη, των Αναπληρωτών Πρύτανη Ν. Νικολαϊδη και Γ. Σταυρουλάκη και καθηγητών-ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Βασίλειο Κελεσίδη*, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικής Πετρελαίου του Πανεπιστημίου Texas A&M University at Qatar.

Σκοπός της συνάντησης θα είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος.

Θέματα συζήτησης:

Παρουσίαση του Texas A&M University at Qatar (TAMUQ)
Συνεργασίες & ευκαιρίες χρηματοδότησης (επιστημονικοί τομείς: χημείας, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, επιστήμη πετρελαίου)
Δυνατότητα κάλυψης θέσεων για διδακτορικούς φοιτητές & ερευνητές στα 5 προγράμματα
Συζήτηση

Αργότερα, την ίδια μέρα και ώρα 13:00 – 15:30 στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη, ο κ. Κελεσίδης θα κάνει παρουσίαση σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές των δυνατοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Texas A&M University at Qatar (TAMUQ).