«Η Αποκέντρωση και η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία την επόμενη προγραμματική περίοδο. Θα πρέπει οι Δήμοι και οι περιφέρειες να έχουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και να εκμεταλλευτούν τα ευρωπαϊκά χρήματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας», τόνισε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες προς την αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης που επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από 27 στελέχη από τους Δήμους όλης της Κρήτης με σκοπό την ενημέρωση από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Επικεφαλής είναι ο Aντιδήμαρχος Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Ηρακλείου κ. Γιώργος Αεράκης.

«Ο κ. Αεράκης έχει μια πολύχρονη εμπειρία από τη θητεία του ως στέλεχος της Ε.Ε. και θεωρώ πως η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη γνωριμία των στελεχών της Αυτοδιοίκησης με τα θεσμικά όργανα εδώ στις Βρυξέλλες.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία για παράδειγμα η αναπτυξιακή πολιτική ασκείται σε τοπικό επίπεδο και έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Τοπικές Αρχές γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να μπορούν και να δίνουν λύσεις.

Πιστεύω πως τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο την επόμενη περίοδο (2014-2020) Δεν αρκεί όμως να δίνονται αρμοδιότητες στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Πρέπει να δοθούν και πόροι για να μπορέσουν να νικήσουν την ανεργία. Παράλληλα χρειάζεται να μπορούν να έρθουν τα στελέχη αυτά πιο κοντά στην Ευρώπη για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Το παράδειγμα των Περιφερειών που διατηρούν οργανωμένα γραφεία στις Βρυξέλλες έχει δείξει πως είναι θετικό και φέρνει αποτελέσματα»
, δήλωσε ο ευρωβουλευτής.