Περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ χάνονται κάθε έτος από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εξαιτίας της μη λειτουργίας χειρουργείων ημέρας. Μπορεί ο σχετικός νόμος να έχει ψηφιστεί από το 2011, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή του...

Όπως τονίστηκε σήμερα κατά την παρουσίαση μελέτης που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών τουΤομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τη λειτουργία των χειρουργείων μίας ημέρας, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να φθάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ.

«Σημαντικά οφέλη για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα Ταμεία, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, "υπόσχεται" η εισαγωγή του θεσμού του χειρουργείου ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ωστόσο, το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερη υστέρηση στην ενσωμάτωση του χειρουργείου ημέρας στη στρατηγική αντιμετώπισης αρκετών περιστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ημερών νοσηλείας και συνεπώς της δαπάνης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων», ανέφερε ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ Γιάννης Κυριόπουλος, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η μεταφορά οφθαλμολογικών επεμβάσεων πρώτη στην εξοικονόμηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το χειρουργείο ημέρας ενέχει σημαντικά μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες επεμβάσεις με νοσηλεία. Συνοπτικά έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος είναι από 17% έως 70% μικρότερο για τα χειρουργεία ημέρας, συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις που διεξάγονται με νοσηλεία.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι με την εισαγωγή στο Σύστημα του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας, η εξοικονόμηση δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (στη μέση διάρκεια νοσηλείας των έξι ωρών) και τα 71 εκατομμύρια ευρώ (στη μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στη δομή, που είναι 12 ώρες). Για τον κρατικό προϋπολογισμό η εξοικονόμηση που προκύπτει αγγίζει τα 225 εκατομμύρια όταν η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 6 ώρες και τα 171 εκατομμύρια όταν η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο 12 ώρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η μεγαλύτερη πηγή εξοικονόμησης προκύπτει από την μεταφορά των οφθαλμολογικών επεμβάσεων σε χειρουργείο ημέρας, η οποία υπολογίσθηκεπερί του 21,2% της συνολικής εξοικονόμησης.

Ακολουθούν οι επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος (11,8%), των νεοπλασμάτων (9,8%), του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος(9,6%), η διαχείριση περιστατικών εγκυμοσύνης και λοχείας (9,3%), οι επεμβάσεις του ηπατοχολικού και του παγκρέατος (8,2%) και του ΩΡΛ συστήματος (6,7%).

Επίσης, μειώνεται στο ελάχιστο η εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, λόγω της μη παραμονής των ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μειώνεται η ανάγκη των νοσοκομείων για κλίνες, οι οποίες επίσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους μιας επέμβασης.

Τέλος, οι ασθενείς επιστρέφουν άμεσα στην οικία τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

moneypost.gr