Στις 24/05/2013 διενεργήθηκαν οι εκλογές στον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε όλους τους νομούς του νησιού. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα εξελέγησαν (κατ’ αλφαβητική σειρά):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.Αγγελάκης Βασίλης τ. Βασιλείου
2.Αρβανίτης Παντελής τ. Ιωάννη
3.Αργύρης Παναγιώτης τ. Γρηγορίου
4.Μάρη Ιωάννα τ. Σπυρίδωνα
5.Ματάμης Αργύριος τ. Δημητρίου
6.Μπουτσάκη Ευθυμία τ. Νικολάου
7.Ορφανός Γιώργος τ. Ηρακλή
8. Σερλιδάκης Ιωάννης τ. Μιχαήλ
9. Σπυριδάκη Κωνσταντίνα τ. Ιακώβου
10. Τσατσαράκη Ερωφίλη τ. Μύρωνος
11. Χαρκιολάκης Χαράλαμπος τ. Γεωργίου

Για την Ελεγκτική επιτροπή

1.Ασπετάκης Ιωάννης τ. Αντωνίου
2.Δασκαλάκης Γιάννης τ. Εμμανουήλ
3.Λουλάκης Γεώργιος τ. Ελευθερίου

Κατόπιν τούτων, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε , με την πρώτη του συνεδρίαση του στις 28 Μαΐου 2013, σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ματάμης Αργύρης
Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Παντελής
Γραμματέας: Τσατσαράκη Ερωφίλη
Υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων: Ορφανός Γιώργος
Ταμίας: Αργύρης Παναγιώτης
Μέλη: Σερλιδάκης Ιωάννης
Αγγελάκης Βασίλης
Μπουτσάκη Ευθυμία
Μάρη Ιωάννα
Χαρκιολάκης Μπάμπης
Σπυριδάκη Κωνσταντίνα