Για κινητοποιήσεις ετοιμάζονται στην ΠΝΟ λόγω της μη καταβολής δεδουλευμένων σε εργαζόμενους από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν αγγίζει τις Μινωικές Γραμμές, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν κανονικά όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους.

Η απεργία δεν επηρεάζει τις Μινωικές, καθώς η εταιρεία είναι πάντα συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις καταβάλλοντας τα δεδουλευμένα του προσωπικού ξηράς και θάλασσας. Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται:

«Η εταιρεία πάντα συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις, δεν έχει καμία τρέχουσα οφειλή στα δεδουλευμένα των υπαλλήλων γραφείων και των ναυτικών που εργάζονται στα πλοία της, στις γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού».