Το ΔΣ της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. στη συνεδρίαση του στις 22 Μαΐου 2013, αποφάσισε τη σύγκληση της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 6 Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ., όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΚΑΣΚ (Οδός Σπύρου Μουστακλή, κλ. Γυμναστήριο Λίντο), με θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της διοίκησης.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. 
4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού μέχρι 30/6/2013. 
5. Συζήτηση για τους όρους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων περιόδου 2013-14.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 7 Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

• Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΚ τουλάχιστον 25 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, δηλαδή έως και 10 Ιουνίου 2013.

• Εφόσον κάποιο σωματείο επιθυμεί να αλλάξει τους νόμιμους εκπροσώπους του, μπορεί να το πράξει εγγράφως 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, δηλαδή μέχρι τη 1η Ιουνίου 2013.

• Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν έχει ορίσει εκπροσώπους, έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα αυτού, παριστάμενους αυτοπροσώπως, αποδεικνύοντας την ιδιότητά τους αυτή με επίσημα έγγραφα (επίσημο αντίγραφο πρακτικού εκλογής, και συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα).