Βαρύτατα πρόστιμα αλλά και ποινές φυλάκισης προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους επιτήδειους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και κερδοσκοπούν σε βάρος της δημόσιας υγείας. Οι νέες ρυθμίσεις στόχο έχουν την αναμόρφωση του συστήματος επιβολής μέτρων και κυρώσεων.

Οπως αναφέρει και το ΒΗΜΑ οι νέες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπουν φυλάκιση:

τουλάχιστον 3 μηνών σε όποιον κατά την άσκηση του επίσημου ελέγχου παρεμποδίζει ή δυσχεραίνει τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών

12 μηνών σε όποιον παράγει, διακινεί, διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία (όπως αυτά ορίζονται σε Παράρτημα του νομοσχεδίου) εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή από άλλες κείμενες διατάξεις.

5 μηνών σε όποιον παράγει και διαθέτει νοθευμένα τρόφιμα. Όταν η παραγωγή και διάθεση γίνονται με δόλο ή βαριά αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 μηνών.
10 μηνών σε όποιον παρασκευάζει ή θέτει σε κυκλοφορία ζωοτροφές επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή το περιβάλλον.

Για όποιον διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί ή μεταποιεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για χρήση ως ζωοτροφές ή περιέχουν «μεταλλαγμένα», χωρίς να υπάρχει έγκριση, προβλέπεται φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται.

Όσον αφορά τα πρόστιμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή από 61.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.