Αναφορά κατέθεσε προς το Υπουργείο Παιδείας ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, μεταφέροντας τα αιτήματα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών φοιτητών.

Ειδικότερα η ΑΣΠΕ σε Δελτίο Τύπου της με ημερομηνία 12-04-2011, καταγγέλλει, ότι «ενώ πέρυσι η αρμόδια Υπουργός αύξησε υπέρμετρα τους μετεγγραφόμενους φοιτητές στις Σχολές με το να καταργήσει τη βάση του 10 και να υποβαθμίσει ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό το επίπεδο σπουδών σε αυτές και να διευρύνει τις κατηγορίες των μετεγγραφόμενων φοιτητών, έρχεται φέτος, και κατά τρόπο αντισυνταγματικό, αντιδημογραφικό και αντιπολυτεκνικό καταργεί προκλητικά τις μετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών, ξεχνώντας ότι είναι η μοναδική κατηγορία που προστατεύεται ευθέως από το Σύνταγμά μας».

Περαιτέρω σημειώνεται στο Δελτίο Τύπου της ΑΣΠΕ ότι « ο νομοθέτης δεν θεσμοθέτησε τις Μετεγγραφές των Πολυτέκνων ως μέτρο αρωγής, αλλά ως ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ για να αποκτήσουν τα νέα ζευγάρια πολλά παιδιά, σε μια χώρα που είναι η τρίτη πιο γηρασμένη στον κόσμο. Ο νόμος των μετεγγραφών ξεκίνησε ως νόμος, αποκλειστικά για τους πολύτεκνους και έφθασαν σήμερα οι πολύτεκνοι να είναι μόλις το 30% του συνόλου των μετεγγραφόμενων φοιτητών. Τώρα τον καταργούν, ως να είναι οι πολύτεκνοι υπαίτιοι για την καταστρατήγηση του νόμου αυτού! Μέχρι σήμερα στα 32 χρόνια που ισχύει το καθεστώς για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων, ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα στις Σχολές για το ζήτημα αυτό». Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος δεν καταγέλλει μόνο τις εν λόγω πρακτικές, αλλά ζητά παράλληλα την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, «καθότι ο πολυτεκνικός κόσμος της χώρας που ανέρχεται σε 1.300.000 περίπου άτομα, βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό και αναστάτωση και προετοιμάζεται για δυναμικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα…»