Στα μαθήματα Στοιχεία Παθολογίας, Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας και Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξετάζονταν σήμερα πανελλαδικά οι υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ της Χώρας.

Δείτε τις απαντήσεις στα Στοιχεία Παθολογίας εδώ

Δείτε τις απαντήσεις στην Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας εδώ

Δείτε τις απαντήσεις στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εδώΔικαιοσύνης 41, Ηράκλειο
www.orosimo.gr