Διάταξη που προβλέπει κατάρτιση Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις» που θα κατατεθεί σήμερα Πέμπτη στη Βουλή.

Το Μητρώο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση - η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο - θα δημιουργηθεί ειδική βάση δεδομένων (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων) στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στην οποία θα καταχωρίζονται τα τραπεζικά δεδομένα προσώπων που ελέγχονται για έκνομες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, και χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες μέσω της πλατφόρμας να κοινοποιούν σε καθορισμένο διάστημα (εκτιμάται εντός δύο εργάσιμων ημερών) τα στοιχεία καταθετών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Η υποχρέωση κοινοποίησης στοιχείων θα αφορά όλες τις νομικές οντότητες.

Έτσι, οι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο υπάλληλοι (πιστοποιημένοι λήπτες πληροφοριών) θα αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς φορολογουμένων (εταιρειών, οργανισμών, ιδρυμάτων, επιτηδευματιών, μισθωτών και συνταξιούχων) που ελέγχονται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό, διακίνηση ναρκωτικών κ.ά.

Σε δεύτερη φάση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα περιέλθουν όλα τα στοιχεία των εν Ελλάδι καταθετών. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν μάλιστα η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να διαθέτει έως το τέλος του χρόνου όλα τα στοιχεία για τις καταθέσεις και τις κινήσεις καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη που θα εμπεριέχεται στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, θα προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών μία φορά τον χρόνο να γνωστοποιούν στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία των καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Μάλιστα, εκτός από τις τραπεζικές καταθέσεις τα πιστωτικά ιδρύματα θα χορηγούν στοιχεία για μερίδες σε αμοιβαία κεφάλαια και επενδύσεις σε ομόλογα.


newsbeast.gr