Σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία της περιοχής και σε μήκος 150 περίπου μέτρων, ολοκληρώθηκε σήμερα η τοποθέτηση προστατευτικού στηθαίου ασφαλείας στο Δήμο Μαλεβιζίου

Πρόκειται για τη νότια παράλληλη οδό του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, το οποίο είχε ένα ανοιχτό πρανές – γκρεμό, που σε ορισμένα σημεία έφτανε και τα 10 μέτρα βάθος.