Το απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των μεγαλύτερων ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα εξετάσει η ειδική ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας.

Στόχος της ομάδας είναι, έως το τέλος του μήνα, να αξιολογήσει την εισπραξιμότητα των χρεών αυτών και να εντοπίσει εισπράξιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη μεταφορά τους στο νέο ενιαίο φορέα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ίδια ομάδα εργασίας θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον συντονισμό και την ενοποίηση στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως το Σεπτέμβριο.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός αναθεωρημένου καθεστώτος προσαυξήσεων για την καθυστερημένη πληρωμή των ασφαλιστών εισφορών που θα συνδυάζει μια ποινή και ένα επιτόκιο μεγαλύτερο της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων δεν θα εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θα θεσπισθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το αργότερο έως τον Φεβρουάριο 2014.

newsbeast.gr