Τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, επισκέφτηκαν οι πτυχιούχες Νοσηλεύτριες (Αποκλειστικές) και του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, από άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και κινδύνους για τη ζωή των ασθενών.

Ο κ. Κουράκης άκουσε με προσοχή το πρόβλημά τους και δεσμεύτηκε να το μεταφέρει στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση του.