Στους 1.050 καθορίσθιηκε ο αιριθμός των σπουδαστών - σπουδαστριών που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο theseanation.gr, οι εισακτέοι σπουδαστές θα είναι 620 πλοίαρχοι και 430 μηχανικοί.