Μειωμένο κατά 12,2% ήταν το σύνολο των ασφαλίστρων, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013, σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2012 - των ιδίων επιχειρήσεων - προκύπτει ότι στις ασφαλίσεις Ζωής η μείωση φτάνει στο -22,3% και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών -4,2%.

Σε ό,τι αφορά στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η μεταβολή για την αστική ευθύνη οχημάτων φτάνει το -6,9% και η μεταβολή στους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών στο -1,5%.

Όπως σημειώνεται, εάν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου «Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις», η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 9% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 6%.

Αναλυτικά, στους κλάδους ασφάλισης των Ασφαλίσεων Ζωής η μεταβολή ήταν:

Υγεία: +18,5%
Κεφαλαιοποίηση: -31,3%
Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών: -30,2%
Κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις: -62,3%
Κλάδος Ζωής: - 6,9%.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

protothema.gr