Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκαν προ ημερών μέλη της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνης για να την ενημερώσουν σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεών τους καθώς και θέματα λειτουργίας της Ομάδας.

Η κα Λιονή ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνης για τη σημαντική συνδρομή τους στο έργο των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφερειακής Ενότητας όσο και των Δήμων, τονίζοντας ότι η συμβολή όλων των εθελοντικών οργανώσεων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι πραγματικά πολύτιμη και απαραίτητη, ιδιαίτερα σε εποχές που το στελεχιακό δυναμικό των αρμοδίων υπηρεσιών έχει μειωθεί δραματικά.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνης δήλωσαν έτοιμοι να υποστηρίξουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας ενόψει μάλιστα και της Αντιπυρικής περιόδου, ωστόσο επεσήμαναν το γεγονός ότι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, χωρίς όμως ασφαλιστική κάλυψη, όπως προβλέπεται για τις εθελοντικές οργανώσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Αναφορικά στο θέμα αυτό η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όπως είναι γνωστό κατά την αντιπυρική περίοδο ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Σε δράσεις και μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας δραστηριοποιούνται και εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο άρθρο 14 παρ. 5β του Ν. 3013/2002 προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τα θέματα ασφαλιστικής κάλυψης των εθελοντών που είναι ενταγμένοι στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π., η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Στο άρθρο 56 του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού σώματος και άλλες διατάξεις», που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση κατά τον περασμένο Φεβρουάριο ρυθμίζεται μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πλην όμως το ως άνω σχέδιο νόμου δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση.

Επειδή η εθελοντική εργασία, παρότι είναι εξ ορισμού μη αμειβόμενη, δεν πρέπει να παρέχεται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς επαρκή προστασία υγιεινής και ασφάλειας, και δεδομένου ότι η συνεισφορά των εθελοντών αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, παρακαλούμε είτε για την άμεση προώθηση προς ψήφιση του σχεδίου νόμου που ρυθμίζει τα θέματά της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., είτε για την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 παρ. 5β του Ν. 3013/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».