Υπο τον τίτλο "Μείωση των επιβλαβών συνεπειών από την εγκληματική χρήση πυροβόλων όπλων στην ΕΕ: μια κοινή προσέγγιση", η Ευρωπαική Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και με στόχο την έκδοση - εντός του έτους όπως αναγράφεται - μιας κοινής Οδηγίας κατα της οπλοκατοχής, η οποία θα αφορά όλα τα κράτη - μέλη.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά : " Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει τη γνώμη των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων για το είδος της δράσης που είναι αναγκαίο να αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να περιοριστεί η απειλή που συνιστούν τα πυροβόλα όπλα για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανακοίνωσης που πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του έτους, καθώς και για πιθανές νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν σύνηθες μέσο σοβαρών εγκλημάτων, τρομοκρατικών χτυπημάτων και παράνομων αγορών. Πιστόλια και παρόμοια όπλα κατασκευάζονται συνήθως νόμιμα, μπορούν όμως να παραμένουν δραστικά για δεκαετίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς με τρομερές συνέπειες, όπως έδειξαν οι τελευταίες επιθέσεις στην Τουλούζη, στην Ούτογια και στη Λιέγη.

Παράλληλα, το εμπόριο πυροβόλων όπλων μπορεί να αποτελεί επικερδή δραστηριότητα για το οργανωμένο έγκλημα, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου. Τα όπλα αυτά μπορεί να έχουν αποκτηθεί παράνομα μέσα από σωρούς όπλων σε πρώην ζώνες συρράξεων, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, ή μπορεί να προέρχονται από απενεργοποιημένα όπλα ή τμήματα όπλων που διατίθενται προς πώληση στο Διαδίκτυο.


Πολλά κράτη μέλη έχουν κυρώσει το Πρωτόκολο του ΟΗΕ για τα Πυροβόλα Όπλα, το οποίο απαγορεύει την παράνομη κατασκευή πυροβόλων όπλων και τη μεταφορά τους από ένα κράτος σε άλλο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό, η ΕΕ θέσπισε αυστηρούς κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών και εισαγωγών πυροβόλων όπλων, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό τους.

Από το 2010 και μετά, η ΕΕ επεδίωξε την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των λεγόμενων "βαρέων" πυροβόλων όπλων. Παρ' όλα αυτά, με εξαίρεση τους κανόνες εμπορίου, στο εσωτερικό της ΕΕ δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για τη διευκόλυνση της αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, ούτε κοινοί ορισμοί των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων."


Δείτε εδώ ολόκληρο το ερωτηματολόγιο (στην Ελληνική γλώσσα)

Πατήστε εδώ για να συμμετάσχετε

Flashnews.gr