Τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων θα δώσει το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, όπως προβλέπεται σε σχετική ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με βάση το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα οι εφορίες θα έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να προχωρούν σε κατασχέσεις για χρέη.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ενώ περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για την αναγραφή στις φορολογικές δηλώσεις τόκων από καταθέσεις οι οποίοι συνολικά υπερβαίνουν τα 250 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία σε θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδίως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος.

Με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το οποίο προσφέρεται σε φορείς του Δημοσίου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων.

Με άλλα λόγια, εξασφαλίζεται η άμεση συνεργασία και η απευθείας διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, χωρίς παράλληλα να επηρεάζεται στο ελάχιστο το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν το τραπεζικό και το επαγγελματικό απόρρητο.

newpost.gr