Αναβρασμός επικρατεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης μετά την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων (δείτε εδώ) σύμφωνα με την οποία, προβλέπεται αύξηση κατά 24% των νεοεισερχόντων φοιτητών στο Ίδρυμα, γεγονός που σύμφωνα με ανακοίνωση κάτι τέτοιο θα "βυθίσει" το Ίδρυμα.

Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν βασίζεται σε κανένα ορθολογικό κριτήριο

Μάλιστα η σύγκλητος του Πολυτεχνείου, στην υπ'αριθμ. 355/22-04-2013 συνεδρίασή της επισήμανε ότι το Ίδρυμα, με βάση τις εργαστηριακές υποδομές, τον αριθμό μελών ΔΕΠ και τη χρηματοδότηση, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον αριθμό φοιτητών τον οποίο δέχθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.

Η κατάσταση γνωστοποιήθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου από τη Διοίκηση του Ιδρύματος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και σε επιστολή της Πρυτανείας προς το Υπουργείο αμέσως μετά.

Συγκριτικά, οι αντίστοιχες σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δέχονται συγκρίσιμο αριθμό εισακτέων τη στιγμή που έχουν τριπλάσιο αριθμό μελών Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού  από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Όπως φαίνεται και αναλυτικά στον πίνακα, η αναλογία εισακτέων φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ είναι τρεις φορές χειρότερη στο Πολυτεχνείο Κρήτης από ότι στο ΕΜΠ.

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Μέλη ΔΕΠ

Εισακτέοι

Εισακτέοι / ΔΕΠ

 

Μέλη ΔΕΠ

Εισακτέοι

Εισακτέοι / ΔΕΠ

Ηλεκτρολόγοι Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

85

235

2.76

Ηλεκτρονικοί  Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

24

160

6.67

Μηχ. Μεταλλείων

36

95

2.64

Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων

19

105

5.52

Μηχανολόγοι Μηχ.

45

120

2.67

Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης

24

155

6.45

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

71

125

1.76

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

16

100

6.25

Χημικοί Μηχανικοί

71

145

2.04

Μηχανικοί Περιβάλλοντος

17

115

6.76

Σύνολο 5 Σχολών

308

720

2.34

Σύνολο 5 Σχολών

100

635

6.35

 

 Με ανακοίνωσή του το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο οποίο σημειωτέον πριν από περίπου τέσσερις μήνες μπήκε "λουκέτο" στο Γενικό Τμήμα, διαμηνύει ότι:

"Βρισκόμαστε προ ενός τετελεσμένου που με τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπίσουμε.

και

-Εφόσον η ηγεσία του υπουργείου δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, θα πρέπει:

· να προβεί στις κατανομές των θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των επιχορηγήσεων με κριτήρια που θα εξομαλύνουν αυτές τις ανισότητες.

· να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμείς διορισμοί μελών ΔΕΠ και εργαστηριακού-τεχνικού προσωπικού, καθώς και οι προκηρύξεις κενών θέσεων ΔΕΠ που προήλθαν λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης.