Κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί την ΕΡΤ αναδρομικά από την ημέρα που υπεγράφη περιλαμβάνει η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Αναλυτικά το κείμενο, που περιλαμβάνει ένα μόνο άρθρο, αναφέρει:

«Κατάργηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005»

Άρθρο μόνο

1. Η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με αριθμό OIK.02/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1414) καταργείται από τότε που εκδόθηκε, μαζί με όποιες άλλες πράξεις της από 11.06.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 139) και αίρονται όλες οι συνέπειές τους.

2. Η από 11/6/2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 139) δεν κυρώνεται και παύει να ισχύει από τότε που εκδόθηκε».