«Tο έργο της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων αποτελεί ένα από τα πλέον επιλέξιμα έργα αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης» επεσήμανε η διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, κα Μαρία Κασωτάκη, στην διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας που έγινε στο Ηράκλειο για την υλοποίηση του ευρωπαικού χρηματοδοτικού μηχανισμού “Jessica”.

Το θέμα της χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, τέθηκε στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Χρ. Κοντογεώργο και Ηλ. Παπαγεωργίου, από τον αντιδήμαρχο Χανίων κ. Κώστα Πρωτοπαπαδάκη και τον Γ.Γ. του δήμου κ. Γαβριήλ Κουρή, που παρευρέθησαν στην ημερίδα.

Οι συζητήσεις αφορούσαν στην εξέταση των δυνατοτήτων ένταξης του έργου της αποκατάστασης και ανακαίνισης της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, στο νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο (Jessica) αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο Γ.Γ. του δήμου Χανίων κ.Γαβριήλ Κουρής "θέσαμε την ένταξη του έργου της αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στο νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν θετικές, αν και βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας ενεργοποίησης του Jessica. Όμως ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ότι απο πλευράς της Διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, έγινε σαφές πως ίσως το μοναδικό, έτοιμο και άμεσα επιλέξιμο έργο για την Περιφέρεια είναι αυτή την στιγμή η Δημοτική αγορά των Χανίων".

Όπως διεφάνει και από τις αναφορές της κας Κασωτάκη, το συγκεκριμένο έργο αποκατάστασης του μοναδικού αυτού μνημείου, με κόστος που υπολογίζεται περίπου στα 13 εκατομ ευρώ, έχει άμεση προτεραιότητα για ένταξη στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Όπως είναι γνωστό η Δημοτική Αγορά των Χανίων ανηγέρθη το 1913 πάνω στον Ενετικό επιπρομαχώνα Piatta forma και από το 1980 έχει ανακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Flashnews.gr του προισταμένου της 28ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.Μιχάλη Ανδριανάκη «επιβάλλεται η αποκατάσταση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς που αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μνημεία των Χανίων και μάλιστα σε συνδυασμό με την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και την ανάδειξη στοιχείων του επιπρομαχώνα των βενετσιάνικων οχυρώσεων».

Δείτε ΕΔΩ ενημερωτικά στοιχεία για την Δημοτική Αγορά των Χανίων

«Τι είναι το Jessica;»

Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Jessica Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης και Κουρής, έθεσαν και το το έργο της προσθήκης πέντε υπέργειων ορόφων στο υφιστάμενο κτίριο του σταθμού αυτοκινήτων της δημοτικής εταιρείας ΚΥΔΩΝ.

Παράλληλα είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα δομικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του εν λόγω χρηματοδοτικού μηχανισμού, τους κανόνες επιλεξιμότητας των έργων, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων αλλά και για την εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος Jessica απο άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής Jessica, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη - μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε. μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

 Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή και εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και εάν είναι απαραίτητο μέσω Ταμείων Συμμετοχών (holding founds).

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει με το ποσό των 15 εκατ. ευρώ στη διαμόρφωση του ελληνικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου του Jessica.