Ανακοίνωση διαμαρτυρίας εξέδωσε το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, στην οποία εκφράζει τη διαφωνία του με το κλείσιμο της ΕΡΤ:

Το ΔΣ του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαφωνία του με το κλείσιμο της ΕΡΤ.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί ένα ζωτικό χώρο δημοκρατίας, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης για τους απανταχού Έλληνες.

Οι παθογένειες και τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία της ΕΡΤ τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους εμπειρογνώμονες και ερευνητές, πρέπει να επιλυθούν διαμέσου ενός γόνιμου διαλόγου που δεν θα στοχεύει στην διάλυση  αλλά αντιθέτως στη συνεχή αναβάθμιση της.

Ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο όπου οι ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης στο χώρο των ΜΜΕ υπονομεύουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη Ελευθερία του Τύπου η δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό πυλώνα δημοκρατίας, ελεύθερης διακίνησης ιδεών, παιδείας και πολιτισμού. 

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ και ταυτόχρονα να θέσει σε δημόσιο διάλογο ένα σχέδιο εξορθολογισμού της λειτουργίας της που θα στοχεύει στην ιστορική της χειραφέτηση από το πελατειακό σύστημα και τον κρατικό παρεμβατισμό.