Τυροκομικά προϊόντα, ελιές και παξιμάδια σκοπεύουν να δώσουν στους εργαζομένους της ΕΡΑ Ηρακλείου, οι κτηνοτρόφοι του συλλόγου Ανωγείων.

Οι κτηνοτρόφοι θα πάνε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ στο Ηράκλειο για να προσφέρουν προϊόντα στους εργαζομένους προκειμένου με τη σειρά τους να μπορούν να κερνούν όλο αυτό το κόσμο που πηγαίνει στο χώρο για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Στην ίδια κίνηση αναμένεται να προχωρήσουν και οι αρτοποιοί του Ηρακλείου.