Με την ανάδειξη αναδόχου ολοκληρώθηκε στο Δημαρχείο Αγίων Δέκα, η δημοπράτηση της μελέτης διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του Κουκουράκειου Οίκου Ευγηρίας.

Η υλοποίηση των εργασιών της εν λόγω μελέτης είναι η τελευταία πράξη προκειμένου να μπορέσει ο δήμος Γόρτυνας να ξεκινήσει την λειτουργία του Γηροκομείου. Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:

• Από τη βορινή πλευρά του κτιρίου και σε απόσταση 3,50 μέτρα από το κτίριο και κατά μήκος θα κατασκευαστούν συρματοπλέγματα (φάτνες) συνολικού μήκους 49,00 μέτρων με επτά στρώσεις (καθ ύψος) για τη συγκράτηση του πρανούς και το διαχωρισμό της αυλής του κτιρίου με το χώρο πρασίνου (ελαιώνας).

• Δυτικά του κτιρίου κατασκευάζεται ράμπα τροφοδοσίας υπογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχία από τις δυο πλευρές της ράμπας, ενώ πάνω από την είσοδο του υπογείου διαμορφώνεται πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

• Στο χώρο μεταξύ του Ιερού ναού και του κτιρίου κατασκευάζεται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διαμόρφωση της κεντρικής αυλής, ενώ η επιφάνεια της αυλής επιστρώνεται από σκυρόδεμα με χρήση πλέγματος (η τελική επίστρωση της επιφάνειας δεν συμπεριλαμβάνεται), ενώ κατασκευάζεται και η κλίμακα για τη σύνδεση της κεντρικής αυλής με τη νότια αυλή του υπογείου.

• Ανατολικά του κτιρίου κατασκευάζονται δυο τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, για το διαχωρισμό της αυλής του κτιρίου από το χώρο πρασίνου και τη συγκράτηση των πρανών.

• Στα τμήματα του αυλείου χώρου όπου γίνεται διαμόρφωση, προβλέπεται να κατασκευαστούν σχάρες και δίκτυα για τις ανάγκες των όμβριων, ενώ κατασκευάζεται και η υποδομή (σωληνώσεις, φρεάτια, καλώδια, κλπ) για τις ανάγκες του φωτισμού του χώρου.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 196.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και από ιδίους πόρους του δήμου Γόρτυνας.