Εκατό άτομα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες του Δήμου Ηρακλείου» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου».

Η πορεία των δράσεων του προγράμματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα παρουσιαστούν στη διάρκεια των εργασιών ημερίδας με θέμα «Οι τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες Δήμου Ηρακλείου», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα Plaza του ξενοδοχείου Galaxy.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η κυρία Αμαλία Αγγουρίδη από το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένη παρουσίαση της Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Δήμου Ηρακλείου», ενώ για τις θέσεις εργασίας στις νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία και τον Εναλλακτικό Τουρισμό θα μιλήσει ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης από την Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου.

Στη συνέχεια η κυρία Εύα Μαρία Τσαπάκη από το Σύλλογο Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών «Κρίκος» θ’ αναπτύξει το θέμα «Πώς θα επιτευχθεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης».

Ευκαιρίες απασχόλησης

Μεταξύ των ωφελουμένων είναι άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, άτομα με ψυχική ασθένεια, μετανάστες ή πρόσφυγες ή παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Μέσω του προγράμματος, θα δοθούν στα άτομα που θα το παρακολουθήσουν ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενημέρωσης – συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση. Ήδη έχει ξεκινήσει η Συμβουλευτική προς τους ωφελούμενους, ενώ υλοποιούνται και τρία από τα πέντε προγράμματα κατάρτισης.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

 Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης

 Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων

 Συντηρητές κήπων και αστικού πρασίνου

 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας

 Κατάρτιση στελεχών και κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

Οι ωφελούμενοι παράλληλα παρακολουθούν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο την προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Σχετικά με την προώθηση στην απασχόληση, θα ενεργοποιηθούν τοπικοί εργοδότες για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων.

Επίσης, θα δημιουργηθούν με τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού ανέργων νέες επιχειρήσεις – και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας βάσει του νέου νομικού πλαισίου το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1/7/2012 έως 30/6/2014 από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου», στην οποία συμμετέχουν 6 τοπικοί φορείς, οι: ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (συντονιστής φορέας), Δήμος Ηρακλείου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. και Σύλλογος Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών ΚΡΙΚΟΣ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι ωφελούμενοι παράλληλα παρακολουθούν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο την προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Σχετικά με την προώθηση στην απασχόληση, θα ενεργοποιηθούν τοπικοί εργοδότες για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων. Επίσης, θα δημιουργηθούν με τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού ανέργων νέες επιχειρήσεις – και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας βάσει του νέου νομικού πλαισίου το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1/7/2012 έως 30/6/2014 από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου», στην οποία συμμετέχουν 6 τοπικοί φορείς, οι: ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (συντονιστής φορέας), Δήμος Ηρακλείου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. και Σύλλογος Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών ΚΡΙΚΟΣ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.