Με απόφαση (129/23-05-2013) του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Κρήτης, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης εγκαταστάσεων θερμοκηπίου και ξύλινης κατοικίας στη θέση Χαροδιά της Δημοτικής Κοινότητας Περιβολίων, ιδιοκτησίας του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και νυν του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, προς το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων.

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται για την εκπαίδευση των μαθητών του Γεωπονικού Τομέα των ΕΠΑΛ και της ΕΠΑΣ του Δ. Χανίων.