Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά από όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται θα δίνει πλέον ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στους δημότες του, μέσα από την ένταξή του στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Μάλιστα αποτελεί το μοναδικό Δήμο στο Νομό Ηρακλείου και έναν από τους τρεις Δήμους της Κρήτης που θα μπορούν πλέον να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, έπειτα από την επιτυχημένη προσπάθεια των υπαλλήλων του και τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι ένας από τους 25 Δήμους της Ελλάδας που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση λειτουργίας του Εθνικού Δημοτολογίου, αφού οι υπηρεσίες του προχώρησαν στην ταυτοποίηση όλων των μητρώων.

Έτσι από τις 13 Ιουνίου που ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα δεδομένων με τελικό ωφελούμενο το δημότη.