Η δημιουργία επισκέψιμου αμπελώνα αξιοποιώντας το υφιστάμενο δημοτικό κληροδότημα Μαρίας Κουλούρα, το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου, βρίσκεται στα σχέδια της δημοτικής αρχής.

Σήμερα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε για το θέμα συνάντηση του δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη με την Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Θεανώ Βρέντζου.

Η δημιουργία του αμπελώνα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σχέσης αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης με παραδοσιακές μεθόδους.

Στόχος είναι να γίνουν ευρύτερα γνωστές και νέες πρακτικές, πάντοτε με γνώμονα την ανάδειξη και την προώθηση της εφαρμογής μιας πράσινης μεθοδολογίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αποτελούν τμήμα μελέτης με τίτλο «Πράσινη Ανάπτυξη του Δήμου Επισκοπής».

Η μελέτη είχε ανατεθεί στην ΕΤΑΜ ΑΕ Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών από τον πρώην Δήμο Επισκοπής και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2010.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε σχετικά με την παρέμβαση:

«Η εν λόγω δράση θα αποτελέσει τον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία θα υιοθετηθεί από ολόκληρο το Δήμο Χερσονήσου, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με τους εξής στόχους και βασικά χαρακτηριστικά:

· την επιστροφή του πληθυσμού στην ύπαιθρο

· ένα εργαλείο αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής

· την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος

· τη διατήρηση του περιβάλλοντος – πράσινης αρχιτεκτονικής, και

· τη διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων που τείνουν να εκλείψουν».

Η Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Θεανώ Βρέντζου είπε:

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τομέα ευθύνης που έχω στην Περιφέρεια Κρήτης, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στην κοινή προσπάθεια Δήμου και Περιφέρειας για την αξιοποίηση του δημοτικού αμπελώνα, γιατί πιστέυομε ότι από αυτή τη συνεργασία θα ωφεληθεί η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου και ο πρωτογενής τομέας του Νομού.»