Τις προτεραιότητες υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα συζήτησαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ σε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα προώθησης τριών μεγάλων αναπτυξιακών έργων που αφορούν τον Νομό Ηρακλείου των οποίων η υλοποίηση θα προσφέρει τα μέγιστα στην Κρήτη και στην εθνική οικονομία.

1. Στις αναγκαίες παρεμβάσεις και στην ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης

2. Την επίσπευση των διαδικασιών για την προκήρυξη και την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος

3. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και την δημοπράτηση - κατασκευή του Λιμένος Τυμπακίου στα Νότια της Κρήτης

Τα μέλη της ΝΟΔΕ αφού τόνισαν για μια ακόμη φορά την σπουδαιότητα αυτών των έργων εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο για:

Α. Να καλέσει άμεσα τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσει μαζί τους τα θέματα αυτά και να αποφασίσουν από κοινού τον συντονισμό των ενεργειών τους για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή των μεγάλων αναπτυξιακών αυτών έργων.

Β. Να έχει συναντήσεις και συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς του Νομού μας για να τους ενημερώσει για τις αποφάσεις της ΝΟΔΕ και να καταγράψει τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους για τα έργα αυτά.