Οι δράσεις και οι ωφέλειες προς 100 άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσα από το πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες του Δήμου Ηρακλείου» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου» παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στην ημερίδα που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Galaxy.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κα Δέσποινα Συγγελάκη και η εκπρόσωπος του ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ κα Ελένη Νικολαντωνάκη ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Νίκος Φουντουλάκης από την Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου.

Ομιλητές ήταν:

1) η κα Αμαλία Αγγουρίδη από το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ που παρουσίασε την Πράξη «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Δήμου Ηρακλείου»,

2) ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης από την Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου που ανέπτυξε το θέμα για τις θέσεις εργασίας στις νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία και τον Εναλλακτικό Τουρισμό και

3) η κα Εύα Μαρία Τσαπάκη από το Σύλλογο Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών «Κρίκος» που παρουσίασε τις δυνατότητες για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Τα 100 άτομα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ως ωφελούμενοι αυτού προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας, ψυχικών ασθενειών ή είναι μετανάστες ή πρόσφυγες ή παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες στους ωφελούμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της επιμόρφωσης, της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής. Οι ωφελούμενοι παράλληλα παρακολουθούν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, ενώ προβλέπεται και η ενεργοποίηση των τοπικών εργοδοτών για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η Συμβουλευτική προς τους ωφελούμενους, ενώ υλοποιούνται και τρία από τα πέντε προγράμματα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1/7/2012 έως 30/6/2014 από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου», στην οποία συμμετέχουν 6 τοπικοί φορείς, οι: ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (συντονιστής φορέας), Δήμος Ηρακλείου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. και Σύλλογος Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών ΚΡΙΚΟΣ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.