Την ερχόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 12:00 συγκαλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου  (Πλαίσιο Λειτουργίας Επιτροπής)

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ανάπτυξης

2. Θέματα Λαϊκών Αγορών:
2.1 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1487/16-04-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Χανίων.

2.2 Ανάκληση και Οριστική διαγραφή επαγγελματικής άδειας του Χναρά Κωνσταντίνου του Γεωργίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1359/7-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Χανίων.

2.3 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς του κατόχου Τσιλίδη Αλέξανδρου στον πατέρα του Τσιλίδη Γεώργιο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 8773/16-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Λασιθίου.

2.4 Διαγραφή επαγγελματικής άδειας από Λαϊκές Αγορές του Λαμπαρδάκη Στεφάνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1286-1/20-05-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ρεθύμνου.

2.5 Θεώρηση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1316-1/24-04-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ρεθύμνου.

2.6 Μεταφορά επαγγελματικής άδειας του Σιακά Θεόφιλου του Αλέξανδρου, από την Π. Ε. Πελοποννήσου στην Π. Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 2111/15-03-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ηρακλείου

2.7 A. Μεταβίβαση α) της αριθμ 86 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Μανιού Ευάγγελου του Πασχάλη στον γιο του Μανιό Χρήστο του Ευαγγέλου, β) της αριθμ 02 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Ζερβού Γεωργίας του Εμμανουήλ στην κόρη της Ζερβού Μαρία του Κων/νου γ) της αριθμ 219 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Βαμβουκάκη Μαρίας του Γεωργίου στον γιο της Βαμβουκάκη Γεώργιο του Βασιλείου και δ) της αριθμ 223 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Μπουρσέλη Αντωνίου του Χρυσοστόμου στον γιο του Μπουρσέσλη Άγγελο του Αντωνίου, B. Διαγραφή επαγγελματικής άδειας λόγω παραίτησης του κατόχου Γ. Αλλαγή κατηγορίας του πωλούμενου είδους στην επαγγελματική άδεια λαϊκών αγορών του Καλογεράκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, Δ. Αλλαγή ή συμπλήρωση πωλούμενου είδους σε άδειες Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 4018/09-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ηρακλείου.

2.8 Διαγραφή επαγγελματικής άδειας λόγω έγκρισης έκδοσης νέας από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4753/30-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ηρακλείου.

2.9 Διαγραφή επαγγελματικών άδειων του Κακοδειπνάκη Γεωργίου λόγω παραίτησης από το επάγγελμα και της Κοκκίνη Όλγας λόγω θανάτου του συζύγου της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 5461/18-06-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ηρακλείου.