Εισακούστηκε αίτημά τους από τη ΔΥΠΕ Κρήτης μένει να εισακουστεί και από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Οι εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος είχαν καταγγείλει την τακτική της διοίκησης να τοποθετεί "υπεύθυνους" τμημάτων για να καλύψει τα κενά στις θέσεις προϊσταμένων (δείτε εδώ)

Η ΔΥΠΕ συμφωνώντας με το αίτημα των εργαζομένων ζητά από το διοικητική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου να ανακαλέσει τις αποφάσεις του που ορίζουν "υπεύθυνους τμημάτων".

Συγκεκρίμενα στην ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Μετά την κοινοποίηση της επιστολής μας προς το διοικητή του ΓΝΑΝ με την οποία ζητούσαμε την ανάκληση των αποφάσεων για ορισμό "υπεύθυνων τμημάτων" επειδή ο όρος αυτός στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεν υπάρχει, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΕ Κρήτης κα Τριχοπούλου με έγγραφο της προς το διοικητή του ΓΝΑΝ του ζητά να ανακαλέσει τις αποφάσεις με τις οποίες έχουν οριστεί "υπεύθυνοι τμημάτων" επειδή θα πρέπει οι όποιες κινήσεις διαχείρισης προσωπικού να είναι οι ενδεδειγμένες για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και επειδή ο όρος "υπευθυνος τμήματος" στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεν υφίσταται και θα πρέπει να τηρείται η ορολογία και η διαδικασία που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.

Αναμένουμε πλέον από τη διοίκηση του ΓΝΑΝ να ανακαλέσει τις αποφάσεις για ορισμούς υπευθύνων και να προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδιοκας για την αναπλήρωση προϊσταμένων στα τμήματα της νοσηλευτικής υπηρεσίας ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.