Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στον νεοσύστατο Σύλλογο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων.

Η σύνθεση του Πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος - Δημήτριος Σκιτζής
Αντιπρόεδρος - Χρήστος Σκουλουδάκης
Γεν. Γραμματέας - Δημήτριος Μουντάκης
Ταμειας - Νικόλαος Περράκης
Μέλος - Αδαμ Τζουρμπάκης

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι:
Κυριακή Λουφαρδάκη
Κωνσταντινος Καστρινάκης
Εμμανουηλ Λαμπάκης

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου 2013 με την υπ´ αριθμ. 7/8-5-2013 πράξη του Ειρηνοδικείου Χανίων, με σκοπό:

• Την μελέτη, προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας.
• Την συνεργασία με την Πολιτεία, τις Εταιρίες και άλλους Διαμεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλάδου.
• Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των συναδέλφων καθώς και την ενημέρωση των Ασφαλισμένων - Καταναλωτών
• Την προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων των μελών μας μέσω της τήρησης του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων θα αγωνιστεί για τους σκοπούς του, τόσο στην συνείδηση των συμπολιτών όσο και στη συνείδηση των συναδέλφων μας.