Στην αρχική απόφασή του εμμένει το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αναστολή της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και του υφυπουργού Τύπου για το «λουκέτο» στην ΕΡΤ, έως ότου συσταθεί ο νέος φορέας.