Μια ακόμη δημοπράτηση, η τρίτη κατά σειρά για αποχετευτικά έργα και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του δήμου Γόρτυνας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Συγκεκριμένα η δημοπράτηση αφορούσε το έργο «Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οικισμών Διονυσίου-Παναγιάς της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνα», συνολικού προϋπολογισμού 935.000 ευρώ και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία η ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. που πρόσφερε έκπτωση 50,33%. Το έργο θα εκτελεστεί στους οικισμούς Διονύσι και Παναγιά που θα εξυπηρετεί σε τελική φάση 600 κατοίκους.

Περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Παναγιάς , την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων από οικισμό Παναγιάς έως οικισμό Διονυσίου και από οικισμό Διονυσίου έως την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Το νέο δίκτυο αποχέτευσης οδηγεί τα λύματα του οικισμού Παναγιάς στον οικισμό Διονυσίου μέσω αγωγού και από εκεί μέσω νέου αγωγού θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν περίπου 2546,00 μ. αγωγών και περίπου 42 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτια. Όσον αφορά τα φρεάτια, προβλέπεται συνολικά η κατασκευή 59 φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, στροφής κατά μήκος του δικτύου.

Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 3.368,41μ2 στην θέση «Περβόλα» οικισμού Διονυσίου που είναι ιδιοκτησίας Δήμου Γόρτυνας και θα εφαρμόζει φυσικές μεθόδους επεξεργασίας.

Το έργο

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους διατάξεις :

1. Φρεάτιο εισόδου-εσχαρισμού
2.Μετρητής παροχής
3.Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής
4.Δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη χρήση αλικόφιλτρων με ανακυκλοφορία.
5.Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής , που εξασφαλίζει τη δυνατότητα
αποθήκευσης της εκροής.
6.Απολύμανση της εκροής με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
7. Απόσμηση
8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός , ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος , διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων κλπ.)