Σε αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 2.700 στρεμμάτων στην θέση Κορακιά, στο Φόδελε του  Ηρακλείου  προχωρεί η ΔΕΗ, με την προοπτική δημιουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου και εναλλακτικό καύσιμο ελαφρύ ντίζελ, συνολικής ισχύος 520 MW.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εξέτασε το θέμα της δαπάνης ύψους 22 εκατ. ευρώ για την απαλλοτρίωση της έκτασης στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθμός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου σταθμού προβλέπεται να αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης. H ΔΕΗ διαθέτει ήδη άδειες για εγκατάσταση δύο μονάδων στην περιοχή της Κορακιάς. Eτσι ο σταθμός θα είναι συνολικής ισχύος 520 MW και για την εγκατάστασή του θα απαλλοτριωθούν 2.700 στρέμματα.

Για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου σταθμού με καύσιμο η ΔΕΗ εξετάζει τρία σενάρια.  Συγκεκριμένα:

Την εισαγωγή και αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για καύση στον συγκεκριμένο σταθμό αλλά και για μεταφορά του καυσίμου στους σταθμούς της ΔΕΗ στα Χανιά και τον Αθερινόλακο του Nομού Λασιθίου.

Tην εισαγωγή συμπιεσμένου φυσικού αερίου από την Αίγυπτο (CNG).

Tη δημιουργία κρυογενικής δεξαμενής στην ξηρά με μόνιμα ελλιμενισμένο πλοίο.

Εναλλακτικά προβλέπεται ότι ο σταθμός της Κορακιάς θα καίει ελαφρύ ντίζελ.

Σημειώνεται ότι η άδεια για τη δημιουργία του σταθμού έχει καταρχήν δοθεί στη ΔΕΗ από το 2001.

(express.gr)