Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμμετάσχει στην Έκθεση του Αγροτικού Αυγούστου 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 26 Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 4 Αυγούστου, στο χώρο της Δυτικής Τάφρου των Χανίων, με δικό της περίπτερο.

Στο περίπτερο αυτό η Π.Ε. Χανίων θα φιλοξενήσει τις χανιώτικες επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην έκθεση με δικό τους περίπτερο.

Η φιλοξενία της κάθε επιχείρησης αφορά διαφημιστικά φυλλάδια και μικρό αριθμό δειγμάτων των προϊόντων της, ώστε να προβάλλεται αυτή στους επισκέπτες της Έκθεσης.

Οι Χανιώτες επιχειρηματίες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραπάνω συμμετοχή, με την αποστολή των στοιχείων τους – επωνυμία επιχείρησης, προϊόντα, τηλέφωνα επικοινωνίας – στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για κάθε διευκρίνιση: 2821 3 44400.