Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις – μέλη του ότι η παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., λήγει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013.

Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, παρακαλούνται οι επιχειρήσεις – μέλη να προσέλθουν εγκαίρως στο Επιμελητήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή προβλημάτων συνωστισμού