Τη δυνατότητα στην εφορία να προσδιορίζει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις παρέχει το νέο σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, το οποίο σύμφωνα με το Μνημόνιο θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών του Δημοσίου μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση των ατομικών ειδοποιήσεων για την εξόφληση των χρεών, ενώ υποχρεώνει το Δημόσιο να επιστρέφει φόρους εντός τριών μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των φορολογουμένων.

Ακόμη φέρνει ανατροπές στο ποινολόγιο της εφορίας καθώς θεσπίζονται αυτοτελή πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ για κάθε παράβαση που αφορά πάγιες φορολογικές υποχρεώσεις κάθε φορολογούμενου, όπως η υποβολή δήλωσης, η παρακράτηση φόρου, η παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές κ.λπ.

Με το νομοσχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να προσδιορίζει τα ποσά των φόρων που οφείλουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις με τους εξής τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

- Τον κανονικό προσδιορισμό φόρου.

- Τον κατ' εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση.

- Τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου.

- Τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου, θα δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να προσδιορίζουν ακόμη και προληπτικά τον φόρο.

Πηγή: Ημερησία