Μπορεί τα φορολογικά έσοδα που εισέπραξαν οι ΔΟΥ στο πρώτο πεντάμηνο του 2013, να ήταν λιγότερα του στόχου κατα 3,5%, αλλά φαίνεται πως οι Χανιώτες αποδείχθηκαν ως καλοπληρωτές έναντι των υποχρεώσεών τους προς στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, η Εφορία Χανίων ήταν μια απο τις μόλις 15 ΔΟΥ της χώρας που κατάφεραν να ξεπεράσουν τους στόχους των εσόδων που είχαν τεθεί απο το Υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα, η ΔΟΥ Χανίων αναδείχθηκε "πρωταθλήτρια" Κρήτης, αφού ήταν η μόνη Εφορία του νησιού που ξεπέρασε τον "στόχο" και μάλιστα κατα 47,7%, ειπράττοντας 62.233.000 ευρώ έναντι του στόχου που ήταν 42.146.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά στις άλλες εφορίες της Κρήτης, η μεγαλύτερη απόκλιση απο τον στόχο εμφανίζεται στην ΔΟΥ Ν.Ηρακλείου κατα -25,2 % και ακολουθούν : ΔΟΥ Ρεθύμνου -19,3%, ΔΟΥ Β' Ηρακλείου - 16,0%, ΔΟΥ Αγ.Νικολάου Λασηθίου -13,6%.

Το αποτέλεσμα είναι πως στην Κρήτη ενώ ο στόχος φορολογικών εσόδων για το πρώτο πεντάμηνο ήταν 220.455.000 ευρώ, ειπράχτηκαν συνολικά  208.328.000 ευρώ, δηλαδή 26,4% λιγότερα.

Καλύτερη είναι η εικόνα σε ότι αφορά στην είπραξη ΦΠΑ κατα την ίδια χρονική περίοδο, όπου και πάλι η ΔΟΥ Χανίων αναδείχθηκε ως "πρωταθλήτρια" Κρήτης εισπράττοντας 22.452.000 ευρώ έναντι 11.991.000 που ήταν ο στόχος (+ 87,2%)

Συνολικά στην Κρήτη ο ΦΠΑ που εισπράχτηκε απο Ιανουάριο έως Μαίο έφτασε στα 74.554.000 ευρώ έναντι 71.480.000 που ήταν ο στόχος του Υπ.Οικονομικών (+ 41,1%).

Δείτε τον πίνακα του Υπ.Οικονομικών για τις Εφορίες της Κρήτης (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια και αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου 2013)Σημείωση : 1. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα Τελωνείων
2. Τα έσοδα από ΦΠΑ εμπεριέχονται στα συνολικά έσοδα

Δείτε εδώ τον πίνακα με όλες τις εφορίες της χώρας

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]