Οι παραγωγοί του Δήμου Πλατανιά, που έχουν υποστεί ζημιές στην ανθοφορία και στην καρπόδεση των ελαιοδέντρων από τα καιρικά φαινόμενα του μηνός Μαΐου, ενημερώνονται ότι ο Δήμος έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συλλογή στοιχείων, αναγγελία ζημιάς, ενημέρωση τις αρμόδιας Υπηρεσίας του ΕΛΓΑ, αυτοψία κλπ.), ώστε να ενταχθούν οι ζημιές αυτές για αποζημίωση στο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, όπως ορίζει ο νόμος στις περιπτώσεις αυτές.

Μετά την έγκριση των υπηρεσιών για την ένταξή του Δήμου στο πρόγραμμα αποζημιώσεων ΠΣΕΑ, θα ενημερωθούν όλοι οι δημότες για να υποβάλλουν αιτήσεις εφόσον απαιτηθεί. Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται η συλλογή αιτήσεων από τους πληγέντες.

Επισημαίνετε ότι, εφόσον ενταχθούν οι ζημιές για αποζημίωση στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, ο Δήμος θα ενημερώσει τους παραγωγούς με νέα ανακοίνωση για να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς, στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. εφόσον απαιτηθεί.