Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 μ.μ., . στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι , θα πραγματοποιηθεί η Υπογραφή Συμβάσεων Έργων μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με τους αναδόχους των Έργων.

Αναλυτικά θα υπογραφούν οι Συμβάσεις των παρακάτω έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα

« Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» :
• « Αξιοποίηση Γεώτρησης _ Αρδευτικά Δίκτυα Ευρύτερης Περιοχής Τ.Κ.Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»
Ανάδοχος Έργου: Δρακάκης Α.Ε.,
Πρ/σμος Έργου: 400.000,00 € με ΦΠΑ
• « Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ.Βουκολιών Δήμου Πλατανιά»