Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου « Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Πισκοπιανό Δ. Ε. Χερσονήσου». Ανάδοχος του έργου είναι η τεχνική εταιρεία Κ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ Ε.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο της τον Κοντάκη Κων/νο του Μιχαήλ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 302.062,17 ¤ χωρίς ΦΠΑ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται σε οχτώ μήνες.

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Το εν λόγω έργο αφορά στη διαμόρφωση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Πισκοπιανό της Δ.Ε. Χερσονήσου και κατασκευή σε αυτόν καθιστικών χώρων, διαδρομών περιπάτου και παιδικής χαράς, καθώς και στην ανακαίνιση διώροφου υφιστάμενου κτιρίου και μίας αίθουσας κάτω από το κιόσκι.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικών υλικών, την αλλαγή επιπέδων, τη δημιουργία κατασκευών σκίασης και σηματοδότησης των εισόδων, την κατασκευή παρτεριών και τη φύτευση φυτών, την επένδυση με διακοσμητικά υλικά και τη δημιουργία φωτεινών διαδρομών με φώτα εντοιχισμένα, επίτοιχα ή τοποθετημένα σε ιστό.

Πιο συγκεκριμένα, στον πολυεπίπεδο χώρο, όπως διαμορφώνεται , προτείνεται η δημιουργία χώρων εισόδων με παράλληλη δημιουργία σκιασμένων χώρων καθιστικών, χώρος ψυχαγωγίας και καθιστικού με την τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, και χώρος παιδικής χαράς.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και της φυσιογνωμίας των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου».