Σε μια περίοδο που το Κράτος αποσύρει σειρά κοινωνικών παροχών καθιστώντας αναγκαία την ιδιωτική ασφάλιση, πληθώρα σχετικών διαφημίσεων κατακλύζει όλα τα μέσα ενημέρωσης.  Κατόπιν τούτου η σωστή επιλογή του ασφαλιστικού ομίλου  ισοδυναμεί με την επιλογή ενός καλού γιατρού για το παιδί σας ή ενός καλού λογιστή για την επιχείρησή σας.

Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, η οποία σύμφωνα και με τις επισημάνσεις του 6ου ασφαλιστικού συνεδρίου που διεξήχθη στην Αθήνα παρουσιάζει έλλειμμα ασφαλιστικής κουλτούρας,  δεν φαίνεται να έχει γίνει αισθητά κατανοητό.

Παρ’ όλα αυτά η μεταφορά ενός μέρους του κινδύνου από το Κράτος στους ίδιους τους πολίτες, είναι κάτι που τείνει να γίνει συνείδηση και να ανατρέψει την νοοτροπία αυτή.

Τι θα πρέπει όμως να προσέξουν οι πολίτες πριν αποφασίσουν να κάνουν μια ιδιωτική ασφάλιση;

Για το θέμα αυτό ρωτήσαμε τον Κλαπανάρα Παναγιώτη, Ασφαλιστικό Σύμβουλο και απόφοιτο του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος συνοψίζει με απλά λόγια τί θα πρέπει να προσέξετε αλλά και τί να αξιώνετε από μια ιδιωτική ασφάλιση

·         Προσδιορισμός αναγκών

Πριν επιλέξετε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα επιβάλλεται να σκεφτείτε ποιες είναι οι ανάγκες που θα πρέπει να καλύψετε. Πολλές φορές αυτό απορρέει από μια συζήτηση με κάποιον επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο. Επιδιώξτε μια συνάντηση μαζί του.

Μαθαίνετε έτσι τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά και αποφασίζετε τι ταιριάζει με το προφίλ σας. Αν για παράδειγμα είστε ένας οικογενειάρχης με παιδιά και δει με δάνειο θα έπρεπε να σκεφτείτε σοβαρά μια βασική ασφάλιση ζωής, ώστε να εξασφαλίσετε το μέλλον της οικογένειάς σας.

·         Επιλογή Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Ιδιαίτερα εύστοχη αρχή κάνετε με μια σωστή επιλογή της εταιρείας που εμπιστεύεστε. Προφανώς, και στον ασφαλιστικό τομέα, η αξιοπιστία, η ποιότητα των υπηρεσιών, το κύρος και η ισχυρή παρουσία στο χώρο είναι στοιχεία που πρέπει να αναζητήσετε.

Η έλλειψη «βάθους» στο αποθεματικό τους και στην διαχείριση των προγραμμάτων που προσφέρουν χρίζουν εξαιρετικά επικίνδυνη την επιλογή αμφίβολων εταιρειών. 

·         Το κόστος και οι παροχές.

Το επόμενο σημαντικό πράγμα που πρέπει να εξετάσετε είναι αν μπορείτε να ανταποκριθείτε στο ασφάλιστρο που προβλέπεται, έστω και από το υστέρημα πολλές φορές αφού συζητάμε και για βιοτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα συνεκτιμείστε τις παροχές που σας προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία και την ποιότητα αυτών.

Να είστε υποψιασμένοι όταν συναντάτε πολύ φθηνά ασφάλιστρα.

Θέτω το εξής ερώτημα : τι έσοδα μπορεί να έχει μια εταιρεία που εισπράττει πολύ μικρά ασφάλιστρα, ώστε να μπορέσει να αποζημιώσει τους πελάτες της ύστερα από σοβαρά περιστατικά; Διόλου τυχαία όσες εταιρείες έβαλαν λουκέτο τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου.

Με λίγα λόγια το ζητούμενο είναι το “Value for Money”.

·         Οι όροι των συμβολαίων.

Οι όροι και οι εξαιρέσεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ζήτημα μείζουσας σημασίας και πολλές φορές είναι και αυτό (μαζί με το όνομα της εταιρείας) μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εταιρειών.

Όσο αφορά στα αυτοκίνητα να βεβαιωθείτε ότι η υποχρεωτική «αστική ευθύνη προς τρίτους» δεν περιλαμβάνει μόνο ζημιές από τροχαίο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα περιστατικά (π.χ. διαρροή λαδιών, φωτιά). Ακόμα περισσότερη προσοχή συνίσταται να δοθεί στις συμπληρωματικές καλύψεις, στο αν υπάρχουν απαλλαγές ή πολλοί περιορισμοί. Για παράδειγμα η ολική κλοπή αναφέρεται στην απώλεια του αυτοκινήτου για 3 μήνες συνήθως, αλλά με την προϋπόθεση ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει βρεθεί ούτε ένα κομμάτι του. Τότε δεν καταβάλλεται απολύτως τίποτα. Θα έπρεπε να υπάρχει κ μερική κλοπή. Τα φυσικά φαινόμενα είναι άλλο ένα σημείο που θέλει επεξήγηση. Και τι συμβαίνει αν βγείτε έξω από τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος;

Στην οδική βοήθεια ρωτήστε να σας διευκρινίσουν αν σημαίνει ρυμούλκηση από ατύχημα ή και από βλάβη.

Επίσης οι κακόβουλες πράξεις στα σώμα του αυτοκινήτου έχουν κάποιες απαλλαγές και εξαιρέσεις που ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία. Υπάρχουν πάντως και εταιρείες που δεν προσφέρουν καθόλου αυτή την κάλυψη.

 

Στην ασφάλιση της κατοικίας να γνωρίζετε ότι οι εταιρείες ασφαλίζουν την κατασκευαστική αξία του κτιρίου και όχι την εμπορική. Προσέξτε να ασφαλίσετε το 100% της αξίας του κτιρίου ή και του περιεχομένου. Αν τα ασφαλίσετε για περισσότερα χρήματα (υπερασφάλιση) το πιθανότερο είναι ότι δίνετε περιττά χρήματα. Αν έχουμε υπασφάλιση τότε θα αποζημιωθείτε αναλογικά.

Γενικότερα υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κανείς και σε αυτόν τον κλάδο. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα πρέπει να διαθέτει είτε συναγερμό, είτε ρολά ασφαλείας, προκειμένου να δεχθεί μια εταιρεία να το αποζημιώσει για κλοπή.

Να επισημάνω εδώ για τους δανειολήπτες ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζουν την οικία τους στις τράπεζες, σύμφωνα με την εγκύκλιο 462 της ΤτΕ για την προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα. Αντιθέτως υπενθυμίζεται ότι «όταν ο δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση».

Όσο αφορά στα συνταξιοδοτικά προγράμματα πρέπει να γνωρίζετε από την αρχή το ποσό που θα λάβετε στη λήξη του συμβολαίου. Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Ρωτήστε για το τεχνικό επιτόκιο και αναζητήστε συμβόλαια στα οποία είναι εγγυημένο, εκτός και αν έχετε διάθεση να ρισκάρετε. Προσοχή στο ενδεικτικό επιτόκιο!

Ρωτήστε επίσης για τις διάφορες επιλογές που μπορείτε να έχετε κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αν είναι ευέλικτο και τι γίνετε αν στο μέλλον έχετε κάποιο πρόβλημα στις καταβολές. Να ξέρετε ότι δικαίωμα εξαγοράς έχετε από τον τρίτο χρόνο και μετά, αλλά το σπάσιμο του συμβολαίου έχει κάποιο κόστος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν επιλογές.

Να είστε ενήμεροι τέλος τι συμβαίνει σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου του ασφαλισμένου.

Τα προγράμματα υγείας τώρα είναι πιο σύνθετα.

         i.            Ξεκινώντας από τις εξαιρέσεις, ο νόμος, εκτός από αυτές που προβλέπονται, επιτρέπει στις ασφαλιστικές να προβαίνουν και σε άλλες εξαιρέσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αναγράφονται στο ασφαλιστήριο ευκρινώς. Όσο λιγότερες εξαιρέσεις τόσο το καλύτερο.

Ένα γεγονός το οποίο τείνει να γίνει μόδα, αν και πάντα υπήρχε, έχει να κάνει με την εξαίρεση ή όχι των χρόνιων περιστατικών υγείας, κάτι που χρειάζεται προσοχή κατά την επιλογή νοσοκομειακού προγράμματος.

   ii.        Mini εξαιρέσεις θα λέγαμε, με ημερομηνία λήξης, είναι και οι αναμονές. Οι αναμονές είναι τα χρονικά σημεία από τα οποία και έπειτα ισχύουν ορισμένες καλύψεις. Εδώ καλό θα ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες και ίσως να μην υπερβαίνουν το ένα έτος.

  iii.    Οι ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός από τη συνήθη μικρή αναπροσαρμογή, δεν θα πρέπει έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν μεμονομένα σε αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακών προγραμμάτων, αλλά μόνο συνολικά. Έτσι αν κάποιος παρουσιάσει ένα πρόβλημα υγείας, το ασφάλιστρό του δεν θα επηρεαστεί από αυτό το γεγονός. Όπως και να έχει βεβαιωθείτε για αυτό.

  iv.     Το ύψος του κεφαλαίου κάλυψης πρέπει να είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν συμβόλαια που πλέον καλύπτουν έξοδα μέχρι 1.000.000 ευρώ. Σίγουρα φαντάζει τεράστιο το ποσό, αλλά έτσι καλύπτονται και πολύ σοβαρά περιστατικά, ιδιαιτέρως αν μιλάμε για νοσηλεία στο εξωτερικό. Ελέγξτε λοιπόν και κατά πόσο καλύπτεσθε και στην Ευρώπη και στην Αμερική.

    v.    Συνεχίζουμε με το ποσοστό συμμετοχής. Η δόμηση των σύγχρονων νοσοκομειακών πλέον είναι τέτοια ώστε ένα αρχικό ποσό να καλείται να το πληρώσει η πλευρά του ασφαλισμένου (ΕΟΠΥΥ , ομαδικό συμβόλαιο ή ο ίδιος) και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η εταιρεία. Αυτό έχει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα ασφάλιστρα, μια μείωση της τάξης του 40% - 50%. Μάλιστα αν συνδυαστεί έξυπνα με κάποιον άλλο φορέα, ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει και ένα χρηματικό bonus αν το παρέχει η εταιρεία. Ωστόσο θα πρέπει να προσέξετε για τι ποσοστό συμμετοχής συζητάτε, αν αυτό είναι ετήσιο ή κατά περίπτωση και τι όρια υπάρχουν. 

  vi.      Τέλος αν επιθυμείτε να δικαιούστε και εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρούς, αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη δηλαδή, βεβαιωθείτε ότι στην τιμή που συζητάτε υπάρχει και αυτή η παροχή. Ρωτήστε ακόμα αν υπάρχει συμμετοχή και πόσο είναι αυτή.

Να θυμάστε πάντα να προσέχετε τα «ψιλά» γράμματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι ειλικρινείς. Η καλή πίστη να είναι η βάση μιας συνεργασίας.

Μην επιχειρείτε να αποκρύπτετε πράγματα από το ιστορικό σας γιατί αν αποδειχθεί δόλος δεν θα υπάρξει και κάλυψη. Συνεπώς όσο πιο υγιείς είστε, τόσο πιο ισχυρό είναι το δικαίωμά σας στην κάλυψη.

·         Ο ασφαλιστικός σύμβουλος.

Οι εταιρείες που έχουν καταργήσει τον ασφαλιστικό σύμβουλο, και χρησιμοποιούν την ευκολία του διαδικτύου, σαφώς και έχουν ελαχιστοποιήσει τα λειτουργικά τους έξοδα. Το θέμα είναι πως διασφαλίζεται ο καταναλωτής στην περίπτωση που χρειαστεί να αποζημιωθεί ή ακόμα χειρότερα αν υπάρξει κάποια επιπλοκή ;

Η σωστή λειτουργία ενός ασφαλιστικού προγράμματος προαπαιτεί σε βάθος γνώσεις των προϊόντων και της αγοράς, ταυτοχρόνως με την σωστή διερεύνηση των αναγκών. Η σύναψη του συμβολαίου είναι μόνο η αρχή. Με την πάροδο του χρόνου χρειάζεται επαγγελματική διαχείριση, καθώς οι ανάγκες – οικονομικές, οικογενειακές -μεταβάλλονται και σίγουρα μπορεί να επέλθει και ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός καταρτισμένου ασφαλιστικού συμβούλου που να εμπνέει εμπιστοσύνη. 

Εν κατακλείδι το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή.  Η γνώση καθιστά πιο ασφαλής την τελική επιλογή και ανύπαρκτες  τις μελλοντικές παρανοήσεις ή διαμάχες.  Καίριο ρόλο καλούνται να παίξουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες, οι οποίοι επιβάλλεται να παρέχουν πλήρη και σαφή εικόνα.

Στοχεύοντας αποκλειστικά στην τιμή και όχι στην ποιότητα υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος για αγαθά όπως η ίδια μας η ζωή. Οι επιπτώσεις μιας λανθασμένης επιλογής λοιπόν είναι περισσότερες από τα κέρδη μιας χαμηλής  (όχι πάντα) τιμής.


 Κλαπανάρας Παναγιώτης
[email protected]