Κίνδυνος να χαθεί περίπου μισό εκ. ευρώ από τη μη αξιοποίηση κληροδοτήματος στον Δήμο Αποκορώνου, εξαιτίας της ολιγωρίας της Δημοτικής Αρχής, καταγγέλλει ότι υπάρχει, ο επικεφαλής της μειζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, κ Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης στην καταγγελία του, το ύψος του ποσού που δικαιούται ο Οικισμός Χιλιομουδού Κοινότητας Ραμνής του Δήμου (αξίας ρευστού χρήματος ύψους περί τις 477.797 ευρώ) παραμένει σε εκκρεμότητα επειδή απαιτούνται νομικές ενέργειες, για την αλλαγή της βούλησης του Δωρητή, με διαδικασίες προσφυγής του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών.

Παραλείψεις στην διεκδίκηση αξιοποίησης του κληροδοτήματος

Το κληροδότημα «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ» έχει αξιοποιηθεί κατά τα 2/3, σε αντίστοιχα ισόποσα ποσά κατά περίπτωση, τα οποία δαπανήθηκαν σε κατασκευή εκκλησίας, επισκευές πρώην δημοτικών σχολείων, επισκευή εκκλησίας.

Τις χρονοβόρες ενέργειες απεμπλοκής των νομικών κωλυμάτων και λήψης απόφασης του Εφετείου Αθηνών (η κληρονομιά ανήκει στα Εθνικά κληροδοτήματα) είχε πραγματοποιήσει η δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Αρμένων (περίοδος 1999-2006) επί Δημαρχίας κ. Καραγιαννάκη Παντελή.

Έκτοτε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, δεν πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες για την απεμπλοκή του υπόλοιπου τμήματος του κληροδοτήματος που αφορά τον οικισμό Χιλιομουδού Κοινότητας Ραμνής.

Τώρα το ποσό των 477.797 ευρώ κινδυνεύει να περιέλθει στο κράτος και αυτό προς ζημία της δικαιούμενης περιοχής και απώλειας της βούλησης του Δωρητή προς όφελος της γενέτειρας του.

Με επείγον έγγραφο της δημοτικής παράταξης της Ε.Μ.Α.Α.Κ από 23/3/2011 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αλλά και σειρά ερωτήσεων, όπως αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης, σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου "ζητήσαμε την ανάληψη άμεσων ενεργειών για την προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών, μετά από την διενέργεια των απαιτούμενων συνελεύσεων των κατοίκων για την λήψη ομόφωνης απόφασης, περί της επωφελέστερης αξιοποίησης του κληροδοτήματος".

"Δυστυχώς", καταγγέλλει ο κ. Κουκιανάκης, "η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογήσει την σοβαρότητα του θέματος και δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες δρομολόγησης σχετικών διαδικασιών για την κατοχύρωση της καταλείπουσας κληρονομιάς.

Εμείς για άλλη μια φορά και δημόσια δηλώνουμε ότι είμαστε αρωγοί σε προσπάθεια για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος ώστε να συμβάλλουμε στην αναγκαία δρομολόγηση των όποιων απαιτούμενων ενεργειών.

Προτείναμε δε εγγράφως στο Δ.Σ. την συνεργασία του εκλεγμένου με τον συνδυασμό μας προέδρου της Κοινότητας Στύλου, ο οποίος διαθέτει την εμπειρία και γνώση για την δρομολόγηση ενεργειών κατοχύρωσης και αξιοποίησης του κληροδοτήματος".

Καταλήγοντας ο κ. Κουκιανάκης επισημαίνει ότι

"εάν το ποσό του κληροδοτήματος χαθεί για τον Δήμο μας θα φέρουν ακέραια την ευθύνη η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής".