Η πρώτη ημερίδα-ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) Δήμου Ρεθύμνης διεξάγεται την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013, στις 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρεθύμνης, με θέμα: «ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.»

Το ΤοπΣΑ απευθύνεται σε ανέργους-εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, σε άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες και στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, τόσο για τις ευκαιρίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας, όσο και για το περιεχόμενο των δράσεων του προγράμματος, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχονται, καλύπτοντας έτσι και τις πραγματικές ανάγκες των Ρεθεμνιωτών.

Συγκεκριμένα, ένα μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για την ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης.

Για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

19:00-19:15: Προσέλευση – Εγγραφές

19:15-19:30: Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων

19:30-19:50: Παρουσίαση των συνθηκών αγοράς εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης

Εισηγητής: Ιωάννης Μαυρογιάννης, Οικονομολόγος - Μελετητής             

19:50-20:10: Παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης.

Εισηγητής: Γιώργος Ζερβός, Διευθυντής ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

20:10-20:30: Διάλειμμα

20:30-20:50: Οι δυνατότητες ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στις παρούσες συνθήκες.

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μαρκάκη, Στέλεχος ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

20:50-21:10: Δυναμικοί κλάδοι της τοπικής οικονομίας που προσφέρονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Εισηγητής: Ιωάννης Γ. Αποστολάκης Οικονομολόγος (MSc) Τραπεζικός – Εκπαιδευτής Ενηλίκων

21:10-21:30: Ερωτήσεις – Συζήτηση