Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά ανακοίνωση της Incofruit Hellas που αφορά τον τομέα των θερμοκηπίων.

Με τα υφιστάμενα στοιχεία του 2011 , το 43% των θερμοκηπίων βρίσκεται στην Κρήτη με την Ιεράπετρα να είναι η πιο σημαντική περιοχή, ακολουθούμενη από την Μεσαρά Ηρακλείου.

Η ελάχιστη θερμοκρασία τον χειμώνα φτάνει στους 10 °C ενώ η ηλιοφάνεια είναι καθημερινή με άμεση συνέπεια, η παραγωγή των προϊόντων να γίνεται κατά φυσικό τρόπο επί του εδάφους, στις πλέον ιδανικές συνθήκες και με όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους.

Ένα μέρος των προϊόντων που καλλιεργούνται και παράγονται σε θερμοκήπια στην Ελλάδα κατευθύνονται προς εξαγωγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι κλασικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι καλλιέργειες εντάσεως εργασίας (με αναρίθμητες εργατοώρες), με μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ποσότητα και την ποιότητα του νερού αλλά και την επιστημονική και εμπειρική τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες συνθήκες για να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγωγής, όπως επίσης και το υψηλό κόστος εισροών και λοιπών επιβαρύνσεων που χρειάζονται.

 Όλα αυτά συνηγορούν ώστε οι καλλιέργειες αυτές να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης στην εθνική στρατηγική που πρόκειται να χαραχθεί για την νέα ΚΟΑ και να προβλεφθεί πρόσθετη συνδεδεμένη ενίσχυση ανά στρέμμα προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικά τα παραγόμενα προϊόντα

Τέλος ζητάνε τη σήμανση των Κρητικών κηπευτικών ως «προϊόν Κρήτης». Η ανάγκη αυτή θα πρέπει να αναδειχθεί ως πρώτη προτεραιότητα για την παρουσίαση των προϊόντων αυτών στην αγορά με ειδική σήμανση επί της συσκευασίας τους και με τονισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και των μεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής τους

Στην αναφορά ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.