Εργασία 6 ημέρες την εβδομάδα (αντί του πενθήμερου), μικρότερες «έξτρα» άδειες και παροχές (στα επίπεδα της ΕΓΣΣΕ) θα ισχύουν για τους νεοπροσλαμβανόμενους σε κλάδους στους οποίους έχει λήξει και δεν ισχύει η κλαδική σύμβαση εργασίας, εφόσον υπογράψουν ατομικές συμβάσεις.

Τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους νεοπροσλαμβανόμενους από... μηδενική βάση (σε σχέση με τα ισχύοντα σε κάθε κλάδο) με κατοχύρωση μόνο του «κλειδωμένου» βασικού μισθού και των 4 επιδομάτων γενικής ισχύος (επιδόματα πολυετίας, σπουδών, επικίνδυνης εργασίας και τέκνων), προβλέπει ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε η διεύθυνση αμοιβής εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Αντίστοιχες αλλαγές μπορούν να γίνονται, ωστόσο, και για τους ήδη απασχολούμενους, εφόσον υπογράψουν νέα ατομική σύμβαση εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε εφαρμογή της ΠΥΣ 6/2012 και του Ν. 4046/2012:

Μετά την πάροδο του τριμήνου, η αμοιβή των εργαζομένων μπορεί να προσαρμόζεται στο χαμηλότερο επίπεδο (βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα) μονομερώς, με απόφαση του εργοδότη, ενώ δεν θίγονται λοιποί κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ. Οι μη μισθολογικοί όροι των ΣΣΕ που έχουν λήξει και έχει παρέλθει και η παράταση ισχύος τους, μπορούν να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ, καθώς και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Οπως υπογραμμίζει στην «Η» ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, με το νέο καθεστώς, ο εργοδότης ως «διαπραγματευτικά ισχυρότερο μέρος» μπορεί με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων να καθορίζει νέους όρους εργασίας.

imerisia.gr/Γιώργος Γάτος